Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, bắt đầu từ bình minh ngày mồng 1, khi các cửa âm phủ mở, và kết thúc vào ngày 29 khi cửa âm phủ đóng lại.Người ta cúng để cầu sự cứu vớt cho các linh hồn trong lễ này, đặc biệt là vào ngày rằm

Văn hóa lễ hội Đài Loan
Theo truyền thống, mỗi hộ gia đình đã chuẩn bị thịt, hoa quả, hoa tươi, và các thứ khác; họ cúng cho những bóng ma đói tại một ngôi miếu, hoặc trên một bàn thờ tạm phía trước nhà. Họ cũng mời các nhà sư để cầu nguyện cho người thân qua đời cũng như linh hồn những người không có con cháu.

Việc ném lồng đèn nước là một phong tục lâu đời. Mục đích quan trọng nhất là giúp soi sáng đường cho những linh hồn bị mất trong nước, gọi các linh hồn lên mặt đất để hưởng đồ cúng, và cầu nguyện cho các linh hồn được đầu thai.Người ta nói rằng, lồng đèn ném càng xa thì trong năm mới càng được nhiều tài lộc