Đài  Loan với nhiều trung tâm phật giáo mang tầm quy mô lớn, trong nhiều năm gần đây lượng phật tử Việt Nam hành hương về Đài Loan ngày một đông, Để hướng dẫn và đơn giản hóa các thủ tục hành trình. Mix Tourist có bài hướng dẫn các thủ tục xin visa nghiên cứu tôn giáo Phật pháp Tại Đài Loan.

 


Hướng dẫn xin visa nghiên cứu tôn giáo phật pháp

 

  • Hộ chiếu bản gốc và bản sao 1 bản. Hộ chiếu phải còn hiệu lực trên 6 tháng.
  • Kê khai đầy đủ mẫu đơn xin visa 1 bản (kèm 2 tấm ảnh 4×6 nền trắng chụp trong 6 tháng gần nhất), đồng thời đương sự phải ký tên.
  • Thư đồng ý của Bộ Nội Chính (hoặc Chính phủ) bản chính và bản sao, bản chính đối chiếu xong trả lại.
  • Thư mời của viện Phật học và giấy phép đăng ký hoạt động của viện Phật học bản photo.
  • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu photo của người bảo lãnh .
  • Văn bằng học lực cao nhất (trình độ văn hóa tối thiểu tốt nghiệp phổ thông trung học)và giấy chứng nhận trình độ phật pháp có liên quan của đương sự cần có bản dịch tiếng Anh hoặc Hoa , hợp pháp hóa Bộ Ngoại Giao Việt Nam, lãnh sự quán Việt Nam.
  • Bản kế hoạch học tập ghi bằng tiếng hoa .
  • Giấy giới thiệu của giáo hội Phật giáo Việt Nam